חדשות חמות בטיפול המשרד

פלונית תובעת את אחיה, בטענה כי ניצל את מצבה הנפשי הקשה לאחר מות אמם ולקח לידיו כספים שהיו מיועדים לה בנאמנות. התביעה כוללת דרישה להשבת 100,100 ₪, בנוסף להוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.


  • תאריך: 15/05/2024 12:39
  • מיקום

תיאור

התובעת והנתבע הם אחים אשר ירשו כספים ורכוש מאמם המנוחה. לאחר פטירת האם, התובעת מצאה את עצמה במצב נפשי ופיזי קשה ביותר, עקב סבל רגשי ותרופות פסיכיאטריות שלקחה. הנתבע ניצל את מצבה הקשה של התובעת ושכנע אותה להעביר לידיו סכום כסף משמעותי לשמירה בנאמנות.

בפועל, הנתבע התעכב ולא החזיר את הכספים לתובעת, ואף סירב לבקשותיה החוזרות ונשנות להשבת הכסף. הנתבע השתמש באיומים והתנהגות מאיימת כלפי התובעת במטרה להימנע מהשבת הכספים.

הסעדים הכספיים הנתבעים:

  1. השבת סכום של 100,100 ₪ לתובעת.
  2. תשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין לתובעת.

התובעת מבקשת מבית המשפט להורות לנתבע להשיב לה את הכספים בצירוף הצמדה וריבית מיום ההפקדה ועד יום ההשבה, כולל תוספת מע"מ כדין.