חדשות חמות בטיפול המשרד 4130-11-19

במרכז העניינים ניצב מאבק משפטי מורכב בין קבוצת אדרי חי לבנייה ויזמות לבין חברת פסאדטק בע"מ, שבמהלכו הוגשו תביעה ותביעה שכנגד. תחילה, קבוצת אדרי חי הגישה תביעה נגד חברת פסאדטק בגין כשלים בביצוע עבודות חיפוי בפרויקט בהרצליה, כולל שימוש בחומרים לא תקניים וביצוע רשלני שגרם לעיכובים ולהוצאות נוספות. קבוצת אדרי חי דרשה פיצויים כספיים משמעותיים מהקבלנים שלטענתה לא עמדו בהתחייבויותיהם.


  • תאריך: 16/12/2021 22:22
  • מיקום הרצליה, ישראל (מפה)

תיאור

במרכז העניינים ניצב מאבק משפטי מורכב בין קבוצת אדרי חי לבנייה ויזמות לבין חברת פסאדטק בע"מ, שבמהלכו הוגשו תביעה ותביעה שכנגד. תחילה, קבוצת אדרי חי הגישה תביעה נגד חברת פסאדטק בגין כשלים בביצוע עבודות חיפוי בפרויקט בהרצליה, כולל שימוש בחומרים לא תקניים וביצוע רשלני שגרם לעיכובים ולהוצאות נוספות. קבוצת אדרי חי דרשה פיצויים כספיים משמעותיים מהקבלנים שלטענתה לא עמדו בהתחייבויותיהם.

מאידך, בתגובה לתביעה, חברת פסאדטק בע"מ, בייצוגו של עורך הדין ציון בהלול, הגישה תביעה שכנגד נגד קבוצת אדרי חי, טוענת כי האחרונה לא נהגה בתום לב ויצרה ציפיות בלתי ריאליות שהשפיעו לרעה על קצב העבודה ועל כוח האדם הנדרש לביצוע הפרויקט. לפי טענות פסאדטק, קבוצת אדרי חי גם כן תרמה לאיחורים בפרויקט ולכן היא זו שצריכה לשאת בנזקים הכלכליים שנגרמו.

במהלך הדיון המשפטי, עורך הדין ציון בהלול הצליח להוכיח את טענותיו ולשכנע את בית המשפט לקבל את התביעה שכנגד במלואה. תביעה זו נתמכה בראיות המדגימות את הקושי הטכני והלוגיסטי שהתמודדו איתו הקבלנים, ובכך חויבה קבוצת אדרי חי לפצות את חברת פסאדטק על ההוצאות שנגרמו לה.

השופט גלעד הס, ששפט במקרה, דחה את התביעה המקורית שהוגשה על ידי קבוצת אדרי חי וקבע כי הקבלנים פעלו בגבולות הסבירות שנדרשו מהם תחת הנסיבות. הפסיקה הזו מדגימה את הצורך בניהול ציפיות מדוד ובתכנון קפדני מראש, ומהווה תזכורת לכל הגורמים בתעשיית הבנייה לשמור על תקשורת פתוחה וברורה על מנת למנוע סכסוכים משפטיים עתידיים.