קריאת פסק הדין

A court ruling was issued favoring the taxi drivers union during the Seven Stars strike.


  • תאריך: 16/08/2022 20:00
  • מיקום בית המשפט השלום תל אביב יפו (מפה)
  • מידע נוסף: כבוד השופט כבוב