פדינדה נ' מוניות שבעת הכוכבים ואח' 24421-06-22
  • פסק דין בתביעה כספית ותביעה לפינוי מושכר -שהוגשה על ידי לקוח המשרד שלנו  בבית משפט השלום בהרצליה בתביעה שהגיש מר פדידה נגד מוניות שבעת הכוכבים בע"מ ואח', בעניין שכירות חנות ברחוב בן גוריון 18 בהרצליה.
  • טענות התובע - התובע טען שהנתבעים היו שוכרים את החנות לתקופה של 12 חודשים, עם אופציה להארכה, ושהם לא שילמו את דמי השכירות המלאים, לא פינו את המושכר במועד, והותירו נזקים במושכר. התובע תבע סך של 127,769 ₪ בגין הפרשי שכירות, פיצוי על איחור בפינוי, תיקון נזקים, ועגמת נפש.
  • טענות הנתבעים - הנתבעים טענו שהסכם השכירות נחתם בין התובע ובין החברה בלבד, ושהנתבע חתם בשם החברה ולא באופן אישי. הם טענו גם שהם הסכימו להארכת השכירות ושהם ביקשו למסור צ’קים שהתובע סירב לקבל. הם הכחישו כי גרמו נזקים למושכר או שהם חייבים פיצוי על איחור בפינוי.
  • ההכרעה של השופטת - השופטת החליטה שהסכם השכירות נכרת בין התובע ובין הנתבע והחברה, ושהנתבעים חייבים בכל החובות על פי ההסכם. השופטת דחתה את הטענה שנכרת הסכם נוסף לתקופת שכירות שלישית, וקבעה את הפיצוי המוסכם בגין איחור בפינוי. השופטת קיבלה את חוות דעת המומחה מטעם התובע בעניין הנזקים למושכר, והורתה לנתבעים לשלם לתובע סך של 25,155 ₪ בגין תיקון הנזקים. השופטת דחתה את הדרישה לפיצוי בגין עגמת נפש. השופטת הורתה גם לנתבעים לשלם לתובע הוצאות ושכר טרחה בסך של 30,000 ₪.