מרגי נ' יגודאיב 57563-07-22

תובענה על עבודות שיפוץ בבית משותף – התובע לקוח ממשרדינו בעל דירה תבע את הנתבעים, בעלי הדירה הממוקמת מעל לדירתו, בגין עבודות שיפוץ שכללו הרחבות ושינויי קונסטרוקציה שנעשו ללא היתר ובהסגת גבול.
טיעוני הצדדים וחוות הדעת - התובע סימך את תביעתו על חוות דעת שמאית שהעריכה את הנזקים והשימוש ביסודות בסך של 196,513 ₪.
הנתבעים הגיבו כי התובע היה מעודכן והסכים לעבודות וכי הם הציעו לשלם לו על פי חוות דעת הנדסית שהעריכה את הנזקים והשימוש ביסודות בסך של 32,141 ₪.
פסיקה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט - לאחר שהצדדים הסמיכו לפסיקה של בית המשפט לסילוק התביעה, השופט חייב את הנתבעים לשלם לתובע סך כולל של 68,000 ₪ בתוך 60 יום.