דיני ירושה - צוואות ירושות ועיזבונות

עו"ד ציון בהלול (בורר-מגשר) בעל תואר שני במשפטים מטעם מאוניברסיטת בר אילן  חבר ועדת ירושה של מחוז תל-אביב בלשכת עורכי הדין מייצג בטריבונלים משפטיים בתחום סכסוכי ירושה והרכוש בעל ניסיון עשיר בייצוג בתביעות פירוק שיתוף מגן על זכויות היורשים בקיום צוואה או התנגדות לצו קיום צוואה . עו"ד בהלול עורך צוואות להפקדה ברשם הירושות עורך בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה , כונס נכסים, מנהל עיזבונות וכל הכרוך בדיני ירושה.


מקרים בהם טיפל המשרד:

1.נסיגה מעסקת מכר – לקוח המשרד, אדם בעל מוגבלות נפשית, מכר את דירת הירושה שקיבל מאביו. לאחר המכירה החליט הלקוח כי הוא נסוג מהעסקה. עו"ד בהלול הגיע לדירה וחשכו עיניו. התברר כי הלקוח סובל ממגבלה נפשית בשם 'אגרנות'. הלוקים במגבלה זו אוספים חפצים ואשפה בכמויות לא הגיוניות. הדירה כולה הייתה מטונפת ולא ראויה למגורים. בשל סירובו לפנות את הנכס ע"פ המוסכם, הוגשה כנגד הלקוח תביעה לפינוי ופיצוי נזיקי עקב הפרת החוזה וניתן פס"ד בעניין כאשר הלקוח לא היה מיוצג. עו"ד בהלול יצר קשר עם משרד עו"ד של הצד השני ובהם הבהיר להם את הסיטואציה. במקביל הוגש ערעור על פס"ד בו טעננו להעדר ייצוג של הלקוח בערכאה הקודמת. עקב עבודתו הנחושה של עו"ד בהלול בתיק סוכם כי הצדדים יבטלו בינהם את הסכם המכר והלקוח יוכל להמשיך ולהחזיק בדירה.

 2.בת קיבלה את חלקה בירושה למרות צוואה המנשלת אותה – לקוחת המשרד , אישה ולה עוד 4 אחים נושלה מירושת אימה המנוחה. הלקוחה גרה עם האם בדירה בתחומי המגרש בו היה מצוי בית האם. בתיק טען עו"ד בהלול כי לבת יש זכות בלתי הדירה להמשיך להתגורר בדירת המגורים. טענה זו אומרת למעשה כי הבת זכאית להמשיך להתגורר בדירה כל חייה וכי לא ניתן לפנותה. כאשר הבינו עו"ד של האחים כי עלול להיווצר מצב בו לא יוכלו לפנות את אחותם מהדירה, ולפיכך לא יוכלו לממש את הנכס, הסכימו האחים לחלק את הירושה שווה בשווה בין כל האחים. עו"ד בהלול השיג ללקוחה את חלקה היחסי בירושה והביא לבטלות הצוואה המנשלת אותה. גם בתיק נוסף בו לקוח המשרד לא היה רשום בצוואה השיג עו"ד בהלול תוצאה של חלוקה שווה של העיזבון באופן המבטל את הצוואה המנשלת. 

3.החתמת האם על עסקת מתנה וצוואה – מקרה בו היו 9 אחים. אח אחד החתים את האם על עסקת מתנה לפיה הבית עובר במלואו אליו עוד בחייה. בנוסף, החתים האח את האם על צוואה המותירה לו את כל רכושה. עו"ד בהלול הצליח להוכיח בבית המשפט כי יש לבטל את עסקת המתנה (שכאמור הוציאה את הבית מהעזבון שכן העברת הבית נעשתה בחייה של האם) עקב מצבה הקוגניטיבי של האם במועד החתימה על ההסכם. באופן דומה, בוטלה גם הצוואה גם כן עקב העדר כושר קוגניטיבי של האם. עו"ד בהלול הביא לכך שחמישה מתוך 9 האחים שהיו לקוחות המשרד קיבלו כל אחד את חלקם היחסי בירושה. (עוד 3 אחים בחרו שלא להתנגד לצוואה ולהסכם המתנה) . 

4.ביטול עסקת מתנה של דירה שניתנה בחייה של המנוחה – אם העניקה לאחת מ-2 בנותיה מתנה דירה בתל אביב. האחות השנייה הגישה התנגדות על עסקת המתנה. הוכח בהליך משפטי כי האם לא הייתה כשירה להעניק את המתנה באותו מועד עקב מצבה הקוגניטיבי. הימשכות ההליך הביאה לכך שהדירה הושכרה עד שניתן פס"ד. התערבות עו"ד בהלול הביאה לכך שהסכם המתנה יבוטל והדירה תתחלק שווה בשווה בין 2 האחיות. כמו כן – עקב היותה של הדירה מושכרת עד מועד מתן פס"ד, זכתה האחות גם בדמי שימוש על חלקה היחסי בדירה ( מחצית דמי שכירות).