דיני עבודה - ייצוג מעסיקים ועובדים
         

עו"ד מוריאל גילאי (LLB,MA) - מנהלת המחלקת  דיני עבודה 
מוריאל שימשה במשך מספר שנים כעוזרת משפטית וכמגשרת בבית הדין האזורי לעבודה בת"א -יפו, במקביל שימשה ומשמשת עד היום כמרצה בדיני עבודה ובמס הכנסה במסגרות שונות ביניהם : המכללה האקדמית נתניה, המרכז להשתלמויות של אוניברסיטת בר אילן, המכללה להישגים ועוד. במסגרת עבודתה בבית הדין לעבודה הנ"ל כתבה טיוטות וחוות דעת מעמיקות להחלטות שונות ולפסקי דין בבית הדין לעבודה, במשפט העבודה הפרטי והקיבוצי כמו כן בביטוח הלאומי, בנוסף שימשה כמגשרת בגישורים פנימיים המתקיימים בבית הדין לעבודה. מזה מספר שנים עוסקת כעורכת דין פרטית בתחום משפט העבודה ויחסי עבודה. תחומי העיסוק במשרד: מתן פתרון מלא בתחום משפט העבודה ויחסי העבודה לרבות : תביעות עובדים לשכר -  הלנת שכר, אי תשלום שכר מינימום; זכויות סוציאליות שונות – דמי חגים , דמי נסיעות, חופשה שנתית, דמי הבראה, זכויות פנסיונית; גמול בגין עבודה בשעות נוספות ועבודה בשבתות וחגים – חישוב פרטני של תביעה לגמול שעות נוספות; הערכת סיכויי תביעה לשעות נוספות לעובדים המועסקים במשרות אמון;  פיצויי פיטורים -  זכאות לפיצויי פיטורים במקרה של פיטורים, במקרה של התפטרות עקב הרעת תנאי העבודה, התפטרות עקב מצב בריאות לקוי, התפטרות עקב מעבר מקום מגורים ועוד; זכאות לפיצויים מוגדלים - פיטורים בחוסר תום לב, פיטורים שלא כדין, פיטורים ללא שימוע ; עבודת נשים - זכויות נשים בהריון, בחופשת לידה ולאחר סיום חופשה לידה, הפליה בתעסוקה - חוק שוויון הזדמנויות בעבודה; חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד; הסכמים קיבוציים – זכויות מכח הסכמים קיבוציים החלים אצל מעסיקים / בענפים מסוימים.