הוצאה לפועל - ייצוג זוכים וחייבים בהוצל"פ

מחלקת הוצאה לפועל

 מהי ההוצאה לפועל? ההוצאה לפועל היא הגוף האחראי במדינת ישראל על גביית חובות. מערכת ההוצאה לפועל הינה מערכת איזורית הפועל לפי אזורי שיפוט מוגדרים. מערכת ההוצאה לפועל מנוהלת על ידי מנהל ההוצאה לפועל שהינו המנהל האדמינסטריבי של הגוף ועל ידי רשם ההוצאה לפועל המורה על ההחלטות השיפוטיות. 

רשם ההוצאה לפועל בלשכות ההוצאה לפועל פועלים רשמי ההוצאה לפועל. רשם הוצאה לפועל הינו תפקיד מקביל לשופט בית משפט שלום. במסגרת תפקידו דן הרשם בהליכי הביצוע של הליך ההוצאה לפועל. יש לשים לב לכך שרשם ההוצאה לפועל אינו בעל סמכות שיפוט ביחס לחוב – כלומר האם החוב הוא בר גבייה או לאו. במקרה של התנגדות לגביית החוב הדיון יועבר לבית המשפט בסמוך ללשכת ההוצאה לפועל בה הוגשה ההתנגדות. 

ייצוג זוכים אדם אשר טוען כי הוא זכאי לקבל תשלום מסוים מפלוני קרוי במערכת ההוצאה לפועל 'זוכה'. הזוכה ראשי להגיש את בקשתו בכל לשכת הוצאה לפועל שירצה ללא תלות גיאוגרפית במיקומו של החייב. היות ומערכת ההוצאה לפועל הינה מערכת מורכבת נדרשת מיומנות לפעול במסלולים השונים. זוכה בהוצאה לפועל נדרש לפעילות אקטיבית על מנת שהתשלום לו חייבים יגבה מהחייב. ללא פעילות זאת עשוי התיק להשאר במרבית המקרים חסר טיפול. 

ייצוג חייבים חייבים מגיעים להוצאה לפועל כאשר מוגשת בקשת ביצוע כנגדם. בקשת הביצוע יכולה להיות עבור חוב כספי או צו עשה (לדוג' פינוי נכס). החייב אינו בעל הבנה כיצד להתגונן בהליכים אלו. משכך, חשוב שאם נתבעת בהוצאה לפועל תהיה מלווה בעו"ד מיומן.

 יש לציין כי ייצוג חייבים הוא קריטי בתהליכי הוצאה לפועל וזאת משום שבתהליך זה נקבע מה גובה התשלום החודשי (צו תשלומים) אותו תישא כחייב. במידה ואין הצגה נכונה של הנתונים בפני הרשם – סך הוצאות מול סך הכנסות, עשוי רשם ההוצאה לפועל להורות לחייב לשלם תשלומים חודשים שאין ביכולותו לשאת. במצבים אלו החייב לא יצליח לעמוד בהחזר החוב, דבר שיביא בתורו לעליית החוב על ידי הצמדה לריביות פיגורים וכן נקיטת הליכים פוגעניים נוספים דוגמת עיקולים של משכורת, רכב ואף חפצים מתוך הדירה. 

לעומת זאת, עם ייצוג נכון של עו"ד מנוסה ניתן להביא לתשלום חודשי שבו יהיה ניתן לעמוד. כמו כן במידה והנכם כבר מתנהלים במערכת ההוצאה לפועל מזה זמן רב ייתכן ותהיו זכאים להפטר במידה ועמדתם בהצלחה בצו התשלומים שנפסק לכם. 

בישראל כיום נעשתה רפורמה מקיפה בתחום ההוצאה לפועל במסגרתו ניתן לקבל הפטר ללא תלות בגובה החוב. משמע אדם אשר חייב 100 אלף ₪ לא שונה מאדם החב 5 מיליון ₪ . במידה ושני האנשים הללו יעמדו בצו התשלומים שנפסק ייתכן ויהיו זכאים להפטר. 

ייצוג חייבים הוא כאמור קריטי בהליכי הוצאה לפועל במיוחד כאשר האדם חייב כספים. במקרה שמשרדנו ייצג עצם הכנסת הייצוג עצמו במערכת ההוצאה לפועל הביאה לכך שהזוכים ביקשו לבטל את הבקשה לביצוע. ישנם מצבים בהם פותחים גופים שונים בקשות ביצוע בהוצאה לפועל כנגד אנשים פרטים מבלי שבקשות אלו יהיו בעלות תוקף משפטי או שהן כן בעלות תוקף אולם הן מנופחות ועומדות בניגוד להסכמה הראשונית. 

אם הנכם זוכים או חייבים בהליך הוצאה לפועל פנו למשרדנו עוד היום וקבלו ייעוץ מקצועי כיצד להתנהל בהליך בצורה מיטבית.