כהן נ' מ.ה משכן התכלת 6988-02-20

 פסק-דין של בית-משפט השלום בתל אביב-יפו בעניין של חוזה שכירות בין התובע לבין הנתבע.  התובע לקוח ממשרדינו, טען כי הנתבעים הפרו את החוזה בשני עניינים: אי פינוי המושכר במועד ואי השבת המושכר למצבו הקודם, כולל תיקון נזקים ושיפורים שנעשו בלי רשות.
הוא דרש פיצויים על סמך הסכם מוסכם ועל סמך חוק הארנונה.
הנתבעים אשר הפרו את החוזה בין הצדדים הגיבו כי הם פינו את המושכר בהסכמה עם התובע וכי השיפורים שנעשו היו לטובתו ולא נדרשו להחזרה. הם טענו גם כי התובע זייף את החוזה בהוספת תנאי של רציפות בין החוזים השונים שנקשרו במהלך השכירות.
השופט, גיא הימן, קבע כי החוזה היה רציף וכי הנתבעים היו חייבים להחזיר את המושכר למצבו הקודם, לפי חוות-דעת של מומחה שהוגשה על ידי התובע.
השופט דחה את הטענה לזיוף החוזה ואת הטענה לפיצוי מוסכם על אי הפינוי. הוא גם דחה את הטענה לחיוב הנתבעים בארנונה, ששילם התובע במקומם, כי לא הוכח שהם היו חייבים לשאת בו לפי החוזה.
השופט הורה להנתבעים לשלם לתובע סכום של 99595 שקלים כנזקים ועוד 3,600 שקלים כהוצאות משפט.