ייצוג חברות ועסקים

ייעוץ משפטי לחברות מורכב הן מליווי משפטי לפעולות החברה, בהתאם לחוק החברות ולמסמכי ההתאגדות של החברה, ומייעוץ לבעלי התפקידים, אשר נחשבים לאורגן בחברה וכך מוטלת אליהם אחריות אישית לפעילויות החברה.

דיני עבודה