ליטיגציה

ליטיגציה הינה מקצוע הטיעון וההופעה של עורך הדין בפני ערכאות משפטיות. התחום מכיל בתוכו את כל הליכי ההתדיינויות בערכאות השונות בענפי המשפט השונים.

צוואות וירושות

כל אדם נחשף לענייני צוואות וירושות במהלך החיים. בין אם מדובר בצוואה אישית או בירושה שאדם קיבל לאחר מות אדם קרוב. מהי ירושה? מהי צוואה? מהי התנגדות לביצוע צוואה? מדובר תחום עשיר ורחב בו משרדנו צבר ניסיון רב שנים בייצוג יורשים ועריכת צוואות.

ייצוג חברות ועסקים

ייעוץ משפטי לחברות מורכב הן מליווי משפטי לפעולות החברה, בהתאם לחוק החברות ולמסמכי ההתאגדות של החברה, ומייעוץ לבעלי התפקידים, אשר נחשבים לאורגן בחברה וכך מוטלת אליהם אחריות אישית לפעילויות החברה.

משפט מנהלי

דיני עבודה