הצטרפות כתובעת כנגד בעלי סטודיו סי 
*
 
 
*
*
 
 
 
 
*
תאריך תשלום
 
*
*