הצטרפות כתובע/ת כנגד המעורבים בעסקת מכר CRP

פרטי תובע/ת (מתייחס לנכס אחד)

*
*

פרטי עסקה

תאריך חתימת הסכם