משפט מנהלי- עתירה מנהלית או תביעה כספית?

משפט מנהלי - במה מדובר?

משפט מנהלי הוא ענף משפטי ייחודי העוסק בכללים ובתקיפת החלטות אותן קיבלו רשויות מטעם המדינה ( עיריות, משרדי ממשלה, משטרה, מכבי אש, תאגידי מים וכיו"ב). הייחודיות בענף זה הוא בהשפעה של ההחלטה על חיי הפרט. בשונה מהחלטות ממשלה אחרות אשר הינן בעלות תוקף רחב ומשפיעות על כלל אזרחי המדינה, ההחלטות המנהליות משפיעות על אדם מסוים או על קבוצת אנשים מוגדרת (שכונה, רחוב, בית ספר). 

מקבל ההחלטה ואופן קבלתה שונה גם כן מהחלטות אשר משפיעות על כלל הציבור : בעוד החלטות קרדינליות המשפיעות על כלל הציבור או חלק רחב ממנו מועברות בהליכי חקיקה בכנסת ומועברות ע"י נבחרי ציבור, החלטות מנהליות מתקבלות ע"י פקידים מקצועיים או בוועדות מקצועיות. 

המשפט המנהלי הינו השיטה בה באים לידי ביטוי החוקים הרוחבים. אסביר: החוקים הכללים כמו חוק התכנון והבניה, פקודת העיריות הינם חוקים שאין באפשרותם להסדיר את כל תחומי החיים ביומיום. לשם כך, פקידים מתקנים תקנות ומחליטים על תוכניות אשר באות להסדיר את חיי היומיום וקידום מדיניות. למעשה, מתוקף אותו חוק כללי מועברות תוכניות מפורטות אשר משפיעות על האזרח. 

כללי המשפט המנהלי 

על מנת לקדם מדיניות , כמו לדוגמא מדיניות תכנונית, נדרשת עירייה לבצע תוכנית בנייה, וכנית תעבורה וכיו"ב. מתוכניות אלו נפגעים לעיתים קרובות האנשים הפשוטים. הפגיעה יכולה להיות מגוונת: פגיעה בנוחות, פגיעה בפרנסה, ירידת ערך הקניין הפרטי . 

למרות הפגיעה הפוטנציאלית הזו , כללי המשפט המנהלי קובעים כי במידה והחלטה התקבלה כדין על ידי הפקיד או הגוף המוסמך לקבלה הרי שהחלטה תקפה. 

מה שוקלים כאשר מקבלים החלטה מנהלית?

החוק קובע כי על מנת שהחלטה מנהלית תהיה חסינה לביקורת שיפוטית עליה לעמוד בשני קריטריונים מרכזיים: ראשית על ההחלטה להתקבל בסמכות. משמעות הדבר היא שזהות מקבל ההחלטה צריכה להיות כזו שמסמיכה אותו לקבל החלטות מעין אלו. שנית, אופן קבלת ההחלטה נעשה תוך הפעלת שיקול דעת. הפעלת שיקול הדעת של מקבל ההחלטה מיושמת בפועל על ידי כך שהוא מקבל לידיו את כל המידע הרלוונטי, מזמן מומחים לשמיעת חוות דעת וכמובן מאפשר לנפגעים האפשריים להשמיע טענות בפניו ולהתנגד להחלטה. 

האם ישנו סיכוי לבלום החלטות מנהליות שעומדות לפגוע בי?

החלטות מנהליות כאמור מתקבלות בצורה יומיומית וכמעט תמיד יהיה אדם אשר ייפגע מקבלת ההחלטה. יחד עם זאת, במציאות קשה מאוד עד בלתי אפשרי לבלום קבלת החלטה מנהלית והוצאתה לפועל. על מנת לבלום החלטה כזו יש להראות שמקבל ההחלטה פעל בחוסר סמכות או שפעל בחוסר שיקול דעת קיצוני אשר פוגע לא רק בפרט אלא באינטרס הציבורי בכללותו.

הצורך להראות הפעלת חוסר שיקול דעת קיצוני  מצד מקבל ההחלטה על ידי מי שמחשיב את עצמו נפגע מההחלטה הוא נטל ראיה שב-99% מהמקרים אינו ניתן להוכחה. בתי המשפט הדגישו בשורת פסיקות מחייבות  את שיקול הדעת הרחב הקיים לפקידי הרשויות כאשר הם באים לקבל החלטה.

מה עושים במצב בו אני נפגע מהחלטה של גוף מנהלי?

לנפגעים מהחלטה מנהלית עומדות 2 חלופות : עתירה מנהלית או תביעה כספית . בעתירה המנהלית האדם יבקש לתקוף את ההחלטה ולטעון שהתקבלה בחוסר סמכות או חוסר שיקול דעת. כאמור סיכוי בקשה זו להתקבל אפסיים עקב המשקל הרב שמייחסים בתי המשפט לשיקול הדעת וחופש הפעולה של הרשות לקדם מדיניות. לרוב, עתירות אלו נדחות והטיפול בהן מסתיים לאחר דיון אחד בלבד. 

תביעה כספית מנגד עשויה להיות בעלי סיכוי הצלחה טובים למדי: בתביעה כספית האדם הנפגע יבקש כי הרשות תפצה אותו על הפגיעה שההחלטה גורמת לו. פיצוי יכול להינתן על פגיעה בנוחות, ירידת ערך נכס, יצירת מטרדים מההחלטה ועוד.

עו"ד בהלול ייצג בתיקים מתחום זה והשיג ללקוחותיו פיצוי נכבד על פגיעות שסבלו מהחלטות מנהליות שהתקבלו והשפיעו עליהם או על נכסיהם. 

במידה ועומדת להתקבל החלטה ע"י גוף מנהלי (עירייה, תאגיד מים, משרדי ממשלה) ואתה חושב שתפגע ממנה פנה עוד היום למשרדנו ע"מ שנמקסם את סכום הפיצוי אותו תקבל. יצוין כי לעיתים עצם ההבנה של הגוף המנהלי על היקף הפיצוי אותו הוא עתיד לשם מניא אותו מקבלת ההחלטה או מביא לשינוי ההחלטה באופן פוגעני פחות.