תיקי עזבון

תחום הירושה על ענפיו השונים הינו תחום רחב אשר מסדיר את כל ענייני העיזבון וחלוקתו בין היורשים הפוטנציאליים. לעיתים, קיימות מחלוקות בין היורשים באשר לחלקם בעיזבון. 

להלן פירוט קצר על הליכי ההורשה בישראל:

הורשה באמצעות בדרך של צו ירושה:

הורשה באמצעות צו ירושה הינה ברירת המחדל של ההורשה בישראל. כאשר אדם מגיע לסוף חייו פונים היורשים הפוטנציאלים לרשם לענייני ירושה במקום מגוריו של המנוח ופונים לקבלת צו ירושה

בצו הירושה נקבעת זהות היורשים וחלקם בעזבון. כללי ההורשה לפי דין הם כללי ברירת מחדל וככאלה הם בבחינת חזקה. הכללים קובעים כי במותו של אדם יחולק הרכוש בין בת זוגו לבין הילדים כך שבת הזוג תקבל מחצית מהרכוש והילידים (כולם) יחלקו במחצית השנייה. 

לעיתים כאשר אין ילדים לזוג מסוים, הכללים קובעים כי בן הזוג יירש לבד את דירת המגורים וכן את רכב המשפחה ושאר העיזבון (כספים, מוצרים יקרי ערך) יתחלקו בשיעורים שונים בין בן הזוג שנותר בחיים לבן שאירים אחרים של המנוח (אחיינים, הורים וכו'). 

שיטת הירושה הנ"ל מבוססת על מעגלי קרבה למנוח כאשר הכלל הוא שילדי המנוח קודמים להוריו והוריו קודמים לאחיו. 

הורשה בדרך של צוואה:

צוואה הינו מסמך משפטי אישי אותו עורך האדם בו הוא מביע את רצונו בקשר למה שיעשה ברכושו לאחר מותו. הצוואה בהיותה מסמך אישי ניתנת לשינוי וביטול ככל שהאדם יחפוץ בכך. 

צוואה הדדית: בני זוג נוהגים לעיתים לערוך צוואות הדדיות. צוואה הדדית יכולה להערך במסגרת מסמך אחד או בשני מסמכים. מהות הצוואה ההדדית הינה שכל אחד מבני הזוג מוריש לבן הזוג השני את רכושו ואח"כ הם קובעים למי יעבור הרכוש כאשר ילך לעולמו בן הזוג האחרון מבין השניים. 

לצוואה ההדדית ישנה חשיבות פרקטית שכן היא מונעת מבן הזוג שקיבל רכוש מבן הזוג שנפטר להעביר את הרכוש לאדם אחר ובכך למנוע את מימוש רצונו של בן הזוג המנוח. מבחינת חיי היומיום בצוואה הדדית מבקשים בני הזוג להבטיח לדוגמא כי כל רכושם יעבור לילדיהם לאחר מות שניהם ובכך למנוע זליגת רכוש לבן/בת זוג אחר/ת אותו יכיר האלמן/ה .

כאשר המנוח מותיר אחריו צוואה פונים גם כן לרשם לענייני ירושה במקום מגורי המנוח. בשונה מצו ירושה הניתן כאשר לא הושארה צוואה, כאשר ישנה צוואה מנפיק הרשם צו קיום צוואה הקובע כי הצוואה הינה ברת תוקף. בצו קיום צוואה לא נקבעים זהות הזוכים או חלקם וע"מ לממש את הצוואה יש ללכת עם צו הקיום יחד עם הצוואה לכל מקום כדי להעביר את הרישום או לחלק כספים. 

מה קורה כאשר יש התנגדות לצו ירושה/ צו קיום צוואה?

כאשר מוגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה יש להמתין פרק זמן של 50 יום עד להנפקת הצו. במסגרת פרק זמן זה ניתן להגיש התנגדות בקשר לצו. 

עם הגשת ההתנגדות הרשם עוצר את התהליך ומעביר את הדיון בהתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה במקום מגורי המנוח. חשוב לציין כי לרשם אין שיקול דעת והוא מחויב להעביר את הדיון בהתנגדות לבית המשפט שכן אין הוא מוסמך לדון בה.

הדיון בהתנגדות בבית המשפט:

כאשר התיק מגיע לבית המשפט יכולות להיות מועלות שורה של טענות בקשר לצו הירושה או צו קיום צוואה . להלן מספר דוגמאות:

1.צו הירושה לא כולל את כל ילדי המנוח - לעיתים למנוח היו ילדים מחוץ לנישואים גם כאלו שלא הוכרו על ידיו. מבחינת ההורשה אין זה משנה ודין ילד מחוץ לנישואים הוא כדין ילד שנולד במסגרת הנישואין.

2.צו הירושה לא כולל את בן/בת הזוג - כאשר בני הזוג לא היו נשואים והיו ידועים בציבור לעיתים עולה מחלוקת האם הידוע/ה בציבור זכאים לרשת את המנוח. 

3.הצוואה זויפה - לעיתים עולות טענות כי הצוואה זויפה או הוחלפה באחרת.

4.הצוואה נערכה כאשר המנוח היה במצב בריאותי רעוע- טענות מעין אלו מתבססות על תלות של המנוח בזוכים מכוח צוואה. הטענה היא שהמנוח לא היה חותם על הצוואה אילולא השפעות לא הוגנות שהופעלו עליו.

5.הצוואה נערכה בנוכחות הזוכים - גם כן טענה למעורבות מיוחדת של הזוכה בעריכה אקטיבית של הצוואה (לעיתים עד כדי ניסוח הצוואה על ידי אחר שאינו המנוח). 

6.הצוואה לא נערכה בהתאם לדרישת החוק - קיימים כללים צורניים של עריכת צוואה וייתכן כי יהיה ניתן להביא לבטלות צו קיום צוואה אם הצוואה לא תקינה צורנית . דוגמא לכך היא טענה של אחות כי אחיה הוריש לה את ביתו דרך הודעה בוואטאספ. 

7.הצוואה נערכה בחוסר כשרות משפטית - בשונה ממצב בריאותי רעוע בו האדם הוא עודנו כשיר משפטית ולא מונה לו אפוטרופוס, כאן מדובר על מצבים בהם אדם הוכר כלא כשיר משפטית. במקרה זה הצוואה בטלה ללא קשר לשאלה אם הייתה השפעה לא הוגנת או לא. 

8.הצוואה דורשת מהזוכים פעולות בלתי אפשריות או לא מוסריות - צוואות בעלות תנאים לא מוסריים כגון חובה על הזוכה להתגרש מאשתו כדי לזכות בצוואה יהיו בטלים. יודגש כי במקרים כאלה הצוואה תהיה ברת תוקף ורק תנאי התחולה שלה יתבטלו.

מה קורה כאשר צוואה בוטלה או שונתה? כאשר צוואה בטלה או חלקים ממנה בטלים אזי תחולק הירושה לפי כללי ההורשה לפי דין. גם במידה והצוואה לא מתייחסת לכל העזבון (לדוג' המנוח שכח לכלול דירה בצוואה) אזי יוצא צו קיום צוואה שיתייחס לרכוש הכלול בצוואה וצו ירושה לגבי הרכוש שלא כלול בה. הרכוש שלא כלול בצוואה יחולק לפי כללי ההורשה לפי דין כפי שהוצגו למעלה. 

דיונים בבית משפט בענייני צוואות וירושות הינם סבוכים ודורשים הליכי הוכחה מורכבים, חו"ד של רופאים, גרפולוגים(מומחים לכתב יד) ועוד. נדרש עו"ד מיומן הבקיא בתחום וברזי החוק ע"מ להשיג את התוצאה הרצויה. 

קיימים מצבים כי חרף החלטה שיפוטית חלק מהיורשים מסרבים לשתף פעולה בהליכי חלוקת העיזבון (לדוג' מסרבים לחתום על מכירת בית המנוח). במצבים כאלה נדרש מינוי מנהל עיזבון . מנהל העיזבון ממונה על ידי בית המשפט והוא מאפשר להוציא לפועל את ההחלטות השיפוטיות בתיק.

כפי שצוין מעלה, הליכי הורשה בין אם בהורשה לפי דין ובין אם בצוואה צריכים להיעשות בצורה זהירה ע"מ למנוע בעיות בעתיד. 

משרדנו מתמחה בכל ענייני הירושה והעיזבון ובכלל זה: עריכת צוואה; הוצאת צוי ירושה/ קיום צוואה; התנגדות לצו ירושה/צו קיום צוואה; ניהול דיונים בבית המשפט לענייני משפחה בעניין; תפקוד כמנהל עיזבון . 

במידה ונתקלתם בסיטואציה משפטית בתחום זה - בין אם אתם מעוניינים לערער על תוקף של צוואה או ירושה או שהוגשה התנגדות בתיק בו אתם צד, פנו למשרדנו עוד היום על מנת לקבל את השירות המשפטי המיטיבי שיפתור את בעייתכם.