חדשות חמות

זוג ניצולי שואה, שלמה משה גרייבר ואשתו מרים, הגישו תביעה בסך 306,000 ש"ח נגד נציגות דיירי בניין בירושלים, בטענה להפרת חוזה והסגת גבול. באמצעות עורך דינם, ציון בהלול, הם טוענים כי צובר גז הוצב בגינתם ללא ידיעתם והסכמתם, מה שגרם לירידת ערך הדירה ופגיעה בפרטיותם וברווחתם האישית. התביעה כוללת דרישה לפיצויים בגין נזקים לגינה ולמערכות ההשקיה. נציגות הדיירים מכחישה את הטענות ומתכוונת להילחם בהן בבית המשפט.


  • תאריך: 24/01/2024 18:01
  • מיקום

תיאור

תביעה משפטית מורכבת הוגשה השבוע בבית משפט השלום בירושלים, באמצעות עורך הדין ציון בהלול, ליטיגטור ומומחה לחקירת עדים. התביעה הוגשה על ידי שלמה משה גרייבר ואשתו, מרים גרייבר, שניהם ניצולי שואה מבוגרים, תושבי ארצות הברית שחזרו להתגורר בישראל בשנות ה-90.

**רקע לתביעה**

הזוג גרייבר רכש את דירתם בירושלים בשנת 1983, דירה עם גינת גג צמודה, שהתבררה כבעיה משמעותית בשנים האחרונות עקב הצבת צובר גז בשטחם. לטענת התובעים, צובר הגז הוצב בגינתם ללא ידיעתם והסכמתם, והדבר גרם לירידת ערך משמעותית לדירתם ולפגיעה בפרטיותם וברווחתם האישית.

**פרטי התביעה**

עורך דין ציון בהלול, המייצג את התובעים, הגיש כתב תביעה מפורט נגד נציגות דיירי הבניין ונציגיה, ובראשם יהודה הלוי, בטענה להפרת חוזה והסגת גבול. בתביעה נדרשים הנתבעים לשלם פיצויים בסך של 291,000 ש"ח בגין ירידת ערך הדירה, ועוד 15,000 ש"ח בגין נזקים שנגרמו לגינה הצמודה ולמערכות ההשקיה שבה.

**טענות התביעה**

בכתב התביעה נטען כי צובר הגז הוטמן בגינתם של התובעים בניגוד להסכמות והבטחות שהתקבלו מהנציגות, והדבר נעשה מבלי לקבל את אישורם והסכמתם של התובעים. כמו כן, התובעים טוענים כי לאורך השנים נגרמו להם נזקים רבים כתוצאה מהפעילות הבלתי חוקית בשטחם, כולל עבודות שבוצעו ללא ידיעתם ושגרמו להרס הגינה ומערכות ההשקיה.

**תגובת הנתבעים**

נציגות הדיירים טרם הגישה תגובה רשמית לתביעה, אך נמסר כי הם מכחישים את הטענות המועלות נגדם ומתכוונים להילחם בהן בבית המשפט.

**המשמעות המשפטית**

עורך הדין ציון בהלול הדגיש כי מדובר במקרה חמור של פגיעה בזכויות קניין ובפרטיותם של התובעים, והביע תקווה כי בית המשפט יכריע לטובת מרשיו ויביא לצדק. המשפט צפוי להמשך מספר חודשים, ולכלול דיונים והוכחות רבות מצד שני הצדדים.

התביעה הזאת מעלה שאלות חשובות לגבי זכויות הדיירים והסכמות בין בעלי דירות ונציגות דיירים, ומדגישה את הצורך בשמירה על החוק והסדר בכל הנוגע לנכסים פרטיים ורכוש משותף.


---


הכתבה נכתבה על בסיס המסמכים המשפטיים שהוגשו לבית המשפט ועל ידי עורכי הדין המעורבים בפרשה. נמשיך לעקוב ולעדכן בהתפתחויות הבאות.