חדשות חמות בטיפול המשרד

כתב תביעה חמור הוגש נגד קבוצת יזמים ומנהלי השקעות, הכולל האשמות בהונאה ותרמית במיזם נדל"ן בברוקלין, ניו יורק קבוצת משקיעים ישראלים הגישה תביעה נגד קבוצת יזמים ומנהלי השקעות ישראלים, בטענה להונאה ותרמית בפרויקט נדל"ן בברוקלין, ניו יורק. התובעים, המיוצגים על ידי עורך דין ציון בהלול, טוענים כי השקיעו כספים משמעותיים במיזם תוך הבטחות לתשואות גבוהות וביטחונות להשקעה, אך בפועל נחשפו להונאה ותרמית. המשקיעים דורשים החזרת כספי ההשקעה, ריבית, והוצאות משפט בעקבות הנזקים שנגרמו להם. הפרשה חושפת את השיטות המורכבות בהן נקטו הנתבעים ליצירת מצג שווא של ביטחון ואמינות.


  • תאריך: 05/06/2024 09:47
  • מיקום

תיאור

קבוצת משקיעים ישראלים הגישה תביעה נגד קבוצת יזמים ומנהלי השקעות ישראלים, בטענה להונאה ותרמית במיזם נדל"ן בניו יורק. על פי כתב התביעה, שהוגש ב-5 במאי 2024, המשקיעים טוענים כי השקיעו סכומי כסף משמעותיים בפרויקט נדל"ן בברוקלין, תוך הבטחות לתשואות גבוהות וביטחונות להשקעה.

התובעים מיוצגים על ידי עורך דין ציון בהלול, ליטיגטור מומחה לחקירת עדים, שהגיש את כתב התביעה לבית המשפט המחוזי. כתב התביעה כולל פירוט נרחב על פעולותיהם והצהרותיהם הכוזבות של הנתבעים, והטענות שהובילו את המשקיעים להאמין כי מדובר בהשקעה בטוחה ומניבה.

על פי כתב התביעה, הנתבעים, הכוללים את מאיר ברק, אסף אריאלי, רו"ח רונן מרקוביץ, ואלדד שמעון שיינפלד, הציגו מצגי שווא על השקעה בטוחה ומניבה. המשקיעים, שנשענו על הבטחות אלו, השקיעו כספים בפרויקט, אך בפועל נחשפו למעשה הונאה ותרמית. התובעים טוענים כי לא קיבלו את הרווחים שהובטחו להם ואף לא הושב להם מלא הסכום שהשקיעו.

הפרויקט שהוצע, תוכנית לבניית בניין מגורים בברוקלין, הוצג ככדאי במיוחד, עם הבטחה לתשואה שנתית של 20% ותשואה מינימלית של 8% בשנה. המשקיעים הוחתמו על הסכם עקרונות מסובך ומעורפל, שבו הובטח כי כספי ההשקעה יופקדו בחשבון נאמנות בניהולו של רו"ח רונן מרקוביץ.

למרבה הצער, המשקיעים גילו בהמשך כי הכספים הועברו לחשבונות אחרים ולא לשימוש בפרויקט המובטח. כמו כן, חלק מהמשקיעים לא קיבלו החזרים כלל, וחלקם קיבלו החזרים חלקיים בלבד. הסכומים שהושקעו נעו בין 50,000 ל-117,000 דולר ארה"ב, והנזקים המשוערים לכל אחד מהמשקיעים מצורפים כנספחים לכתב התביעה.

בכתב התביעה, המשקיעים מבקשים מבית המשפט לחייב את הנתבעים להחזיר להם את מלוא כספי ההשקעה שהפסידו, כולל ריבית והצמדה, וכן לשלם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. כמו כן, הם טוענים לנזקים נוספים שנגרמו להם עקב התרמית והרשלנות מצד הנתבעים.

הפרשה חושפת את השיטות המורכבות והמסובכות בהם נקטו הנתבעים, אשר כללו שימוש בחשבונות נאמנות ובחברות קש, תוך יצירת מצג שווא של ביטחון ואמינות. התובעים מתארים בכתב התביעה כיצד שוכנעו להשקיע בפרויקט באמצעות הצהרות כוזבות של הנתבעים, והבטחות לתשואות גבוהות ותשואה מינימלית מובטחת.

עורך דין ציון בהלול, המייצג את התובעים, מסר כי "מדובר לכאורה בחשד להונאה רחבת היקף, אשר גרמה לנזק משמעותי למשקיעים. אנו נעמוד על כך שהנתבעים יישאו באחריות ויחזירו את הכספים שנלקחו מהתובעים."

מקרה זה מדגיש את הסיכונים שבהשקעות נדל"ן בחו"ל ואת הצורך בבדיקה מעמיקה ובזהירות רבה לפני ביצוע השקעות משמעותיות. המשקיעים מקווים כי בית המשפט יכיר בנזקיהם ויחייב את הנתבעים לשלם את מלוא הפיצויים המגיעים להם.