(כלכליסט) דיירי סיטי טאוור דורשים מרות עופר לפנות מחצית מדירתה


הסכסוך נמשך: דיירי סיטי טאוור דורשים מרות עופר לפנות מחצית מדירתה

טוענים כי אם עופר אומרת ששטח דירתה קטן בחצי מהשטח שמופיע לטענתם בתשריט, הרי שעליה לפנות את השטח הנוסף. לתביעה צורף פרוטוקול אסיפת דיירים ממנו עולה כי גורד השחקים מוזנח ומערכותיו עומדות בפני קריסהציון בהלול, עו"ד תביעות בתים משותפים