ניהול הליכי ירושה וכינוס נכסים

הליכי ירושה עלולים להיות מעורבים במתח רב הנוצר בין היורשים. מתחים אלו מביאים בתורם למניעת מימוש העיזבון ע"י חלוקה או מכירה. משרד עו"ד בהלול מתמחה בהליכי ליטיגציה מורכבים בתחום הירושות כגון : התנגדות לצוואה, פירוק שיתוף, סגירת חובות עזבון וכו'. כמו כן עו"ד בהלול מתמנה ככונס נכסים מטעם בית משפט ככל והדבר נדרש.  


להלן פירוט ההליכים הקשורים בהליכי ירושה:

1.הוצאת צו ירושה / צו קיום צוואה - הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה (כאשר קיימת צוואה) הינה התהליך הפורמלי אשר מתחיל את ענייני ההורשה בישראל. ללא קבלת הצו לא ניתן להתחיל בענייני העברת הנכסים וחלוקת העיזבון.

צו ירושה או צו קיום צוואה מונפק על ידי הרשם לענייני ירושה במקום מגוריו של המנוח. אורך ההמתנה להוצאת הצו עומדת כיום על 45-50 יום. 

לאחר שמונפק הצו ניתן ללכת איתו לגופים השונים: טאבו, בנקים, רשם התאגידים ע"מ להעביר את נכסי המנוח על שמות היורשים.

2.פירוק שיתוף - לעיתים כאשר מספר יורשים מקבלים נכס בירושה קיימת התנגדות של אחד או כמה מהיורשים לחלק את הנכס. בסירוב לחלוקה מונעים היורשים המתנגדים את האפשרות של שאר היורשים לממש את חלקם בנכס. 

בתי המשפט בישראל מאפשרים להגיש בקשה לפירוק שיתוף בו המבקש פונה אל בית המשפט ע"מ שזה יורה על מכירת הנכס וחלוקת הפדיון בין היורשים. במידה והיורש שכנגדו הוצאה החלטה על פירוק שיתוף מסרב לפעול ע"פ הנחיית בית המשפט אזי יחל הליך של כינוס נכסים.

3.כינוס נכסים- כינוס נכסים הינו תהליך בו בית המשפט ממנה עו"ד אשר זה ישמש כמחליפו של האדם עליו חלה החלטת הפירוק. במצבים כאלו הכונס מוסמך לבצע את ההתקשרויות המשפטיות הקשורות במימוש הנכס בעצמו. כל פרוצדורה משפטית אשר קשורה במכירת הנכס כגון: חתימה על חוזים, שטרי משכנתא, פעולות מול רשויות וגופי המס ייעשו ע"י כונס הנכסים.

כונס הנכסים מדווח על פועלו לבית המשפט ומביא לאפשרות שנכסי העיזבון ימכרו והפדיון יחולק בין כלל הצדדים.

4.סגירת חובות עזבון - לעיתים לאדם המנוח היו חובות בהם הוא התחייב מול גופים שונים או אנשים פרטים. במצבים כאלו ההלכה היא שכל חוב שניתן לפרוע מן העזבון יועבר לנושים והיתרה תחולק בין היורשים השונים. חשוב להדגיש כי גובה העזבון הוא גובה החובות שניתן לפרוע ובמידה וגובה החובות של המנוח עולה על העיזבון לא יהיה ניתן להיפרע מהיורשים .

נושא סגירת חובות העיזבון הינו נושא חשוב שכן אם לא יבוצע באופן ראוי אזי עלולים היורשים להיתקל לאחר חלוקת העזבון בדרישות שונות מנושים אשר יטענו כי יש בידם להיפרע מן העזבון. מצב כזה יהיה כרוך בהרבה חוסר נעימות מצד כל המעורבים.

משרדנו עוסק בתחום דיני הירושה וכינוס הנכסים על כל גווניו - החל מההליכים הפרוצדורליים וכלה בהליכים המשפטיים שיש לנקוט במידה והעניינים אינם מתנהלים כשורה. 

צרו קשר עוד היום עם משרדנו ע"מ להביא לשירות מיטיבי שיאפשר לכם כיורשים לקבל את חלקכם בעיזבון בקלות וללא דאגות מיותרות.