הסכם פשרה אשר חייב את בעלי החברה

הוגשה תביעה המבקשת להטיל אחריות אישית על בעלי חברה לאחר מאמצים רבים מצדם לכסות את ההוצאות על ידי החברה. אולם בסופו של דבר הושג פשרה לפיו בעלי החברה עצמם יהיו כפופים לחבות .