פסק דין: זכיית שמואל כהן בתביעה נגד מ.ה משכן התכלת שיווק בע"מ בשל הפרות חוזה שכירות ונזקים לנכס

 **תקציר מורחב לפסק הדין:**
בפסק דין זה, נדונה תביעה של שמואל כהן, התובע, נגד חברת מ.ה משכן התכלת שיווק בע"מ ונתבעים נוספים. התביעה עסקה בהפרות חוזה שכירות של חנות בבני ברק, אותה שכרו הנתבעים מהתובע. ההסכם הראשון נחתם ב-31 ביולי 2009, ונמשך לאורך השנים עם תקופות שכירות והארכות שונות.
הנתבעים התחייבו לשמור את המושכר במצב טוב וללא נזקים, ולהחזירו לתובע בסוף תקופת השכירות כשהוא נקי ופנוי מכל אדם וחפץ השייכים להם. בפועל, הנתבעים הכניסו שינויים משמעותיים בנכס, ולאחר עזיבתם הותירו את החנות במצב גרוע, תוך גרימת נזקים שונים.
**פעולות החקירה של עורך דין ציון בהלול:**
1. **בדיקת מצב הנכס:** עו"ד בהלול פעל לבדוק את מצב הנכס בעזרת שמאי מומחה, דורון שפט-רוט, שהעיד על הנזקים שנגרמו לנכס במהלך תקופת השכירות. המומחה מצא כי הנזקים כוללים שימוש אגרסיבי, שברים, הזנחה ושינויים לא מורשים במושכר.
2. **שימוש בעדויות מומחים:** עו"ד בהלול הביא לעדות את חוות דעתו של השמאי, שהעיד כי התקרה הונמכה והתאורה שונתה, דבר שדרש פירוק והחזרת המצב לקדמותו.
3. **תיעוד והצגת ראיות:** בהלול הציג לבית המשפט צילומים וראיות נוספות שהמחישו את מצב הנכס בעת החזרתו לתובע, כולל מדבקות פרסום על חלונות הראווה, תקרה שהותקנה בצורה לא תקינה, וחסימת דלת מתכת בגבס.
4. **הצגת עדויות בלתי מהימנות של הנתבעים:** עו"ד בהלול חשף את אי אמינותם של עדי הנתבעים, שהכחישו את החתימה על הסכם שהציג התובע. הם טענו שהתובע זייף את המסמך, אך בית המשפט קבע כי העדים לא הצליחו להוכיח את טענותיהם והציגו גרסה לא עקבית
**סכום הזכייה:**
בסיום הדיון, בית המשפט קבע כי הנתבעים ישלמו לתובע סכום של 49,491 ש"ח עבור עלויות תיקון הנזקים בנכס, בנוסף להוצאות משפט בסך 99,595 ש"ח. זאת בשל הוכחת ההפרות והנזקים שנגרמו למושכר, כמו גם אי אמינותם של עדי הנתבעים