פדינדה נ' מוניות שבעת הכוכבים ואח' 24421-06-22

 • **פסק דין: מקסים פדידה נ' סמי טל ומוניות שבעת הכוכבים בע"מ**
  **בית משפט: בית משפט השלום בהרצלייה**
  **מספרי תיקים: תפ"מ 16922-01-22 ות"א 24421-06-22**
  **שופטת: כבוד השופטת אילת הרנוף**
  **תאריך פסק הדין: 20 בנובמבר 2023**
  ---
  **רקע עובדתי:**התובע, מקסים פדידה, הינו בעלים של חנות בקומת קרקע ברחוב בן גוריון 18 בהרצליה. הנתבעים, סמי טל וחברת מוניות שבעת הכוכבים בע"מ, שכרו מהתובע את החנות לצורך הפעלת תחנת מוניות.
  **טענות הצדדים:**התובע, באמצעות עורך דינו ציון בהלול, טען כי הנתבעים הפרו את הסכם השכירות בכך שלא פינו את המושכר בתום תקופת השכירות השנייה, אשר הסתיימה ביום 31.12.21. הנתבעים טענו כי לא נכרת הסכם שכירות לתקופה שלישית ולכן לא היו מחוייבים לפנות את המושכר.
  **השתלשלות ההליכים:**לאחר שהנתבעים לא פינו את הנכס, הגיש התובע תביעת פינוי ותביעה כספית על סך 127,769 ש"ח. הנתבעים לא הגישו כתב הגנה במועד, ולבקשת התובע ניתן פסק דין לפינוי הנכס. הנתבעים ביקשו ביטול פסק הדין ועיכוב הליכי הוצאה לפועל, אשר התקבלו.
  **פסק הדין:**1. **פינוי הנכס:** בית המשפט קיבל את תביעת הפינוי וקבע כי הנתבעים היו מחוייבים לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות השנייה, 31.12.21, ולא עשו זאת, ולכן הפרו את ההסכם.2. **פיצוי כספי:** בית המשפט חייב את הנתבעים לשלם לתובע סך של 67,855 ש"ח, מתוכם 42,700 ש"ח בגין איחור בפינוי ו-25,155 ש"ח בגין נזקים למושכר.3. **הוצאות ושכר טרחה:** הנתבעים חוייבו לשלם לתובע הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 35,000 ש"ח.
  **עבודתו של עורך דין ציון בהלול:**עורך דין ציון בהלול ייצג את מקסים פדידה בצורה מקצועית ומסורה, והוביל את התיק להצלחה משמעותית. בזכות עבודתו הנחושה, זכה התובע לא רק בפינוי הנכס אלא גם בפיצויים משמעותיים ובכיסוי הוצאות המשפט.
  **חקירת הנתבע סמי טל:**במהלך חקירתו, טען הנתבע סמי טל כי פרטיו נרשמו על גבי הסכם השכירות מטעם הנתבעת ולא כמי שחייב באופן אישי. טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט שקבע כי הנתבע חתום על ההסכם כשוכר באופן אישי ושהוא לא הוכיח שהוא מורשה חתימה בחברה . עוד הוסיף הנתבע כי התגורר ברחוב רמב"ם בהרצליה ולא ברחוב רעננה כפי שנכתב בהסכם, אך טענה זו נדחתה אף היא על ידי בית המשפט .
  **סיכום:**בית המשפט קבע כי הנתבעים הפרו את הסכם השכירות בכך שלא פינו את המושכר במועד, וחייב אותם בפיצויים בסך כולל של 67,855 ש"ח ובהוצאות משפט בסך 35,000 ש"ח. פסק הדין מבהיר את חובתם של שוכרים לעמוד בתנאי ההסכם ובמועדים שנקבעו בו.
  ---


 • פסק דין בתביעה כספית ותביעה לפינוי מושכר -שהוגשה על ידי לקוח המשרד שלנו  בבית משפט השלום בהרצליה בתביעה שהגיש מר פדידה נגד מוניות שבעת הכוכבים בע"מ ואח', בעניין שכירות חנות ברחוב בן גוריון 18 בהרצליה.
 • טענות התובע - התובע טען שהנתבעים היו שוכרים את החנות לתקופה של 12 חודשים, עם אופציה להארכה, ושהם לא שילמו את דמי השכירות המלאים, לא פינו את המושכר במועד, והותירו נזקים במושכר. התובע תבע סך של 127,769 ₪ בגין הפרשי שכירות, פיצוי על איחור בפינוי, תיקון נזקים, ועגמת נפש.
 • טענות הנתבעים - הנתבעים טענו שהסכם השכירות נחתם בין התובע ובין החברה בלבד, ושהנתבע חתם בשם החברה ולא באופן אישי. הם טענו גם שהם הסכימו להארכת השכירות ושהם ביקשו למסור צ’קים שהתובע סירב לקבל. הם הכחישו כי גרמו נזקים למושכר או שהם חייבים פיצוי על איחור בפינוי.
 • ההכרעה של השופטת - השופטת החליטה שהסכם השכירות נכרת בין התובע ובין הנתבע והחברה, ושהנתבעים חייבים בכל החובות על פי ההסכם. השופטת דחתה את הטענה שנכרת הסכם נוסף לתקופת שכירות שלישית, וקבעה את הפיצוי המוסכם בגין איחור בפינוי. השופטת קיבלה את חוות דעת המומחה מטעם התובע בעניין הנזקים למושכר, והורתה לנתבעים לשלם לתובע סך של 25,155 ₪ בגין תיקון הנזקים. השופטת דחתה את הדרישה לפיצוי בגין עגמת נפש. השופטת הורתה גם לנתבעים לשלם לתובע הוצאות ושכר טרחה בסך של 30,000 ₪.