לקוחות המשרד נושלו מצוואת האם ולאחר הליך משפטי הגיעו הצדדים לכדי הסכם פשרה.
הסכמות בין היורשים - ההסכמות שהגיעו בין ששת היורשים של האם המנוחה בקשר לדירה שהשאירה בירושה. ההסכמות כוללות את השיעורים שישולמו לכל אחד מהאחים, את המינוי של שמאי מקרקעין ואת הנצחת האם בהכנסת ספר תורה. פסק דין – ביהמ"ש הנכבד נתן תוקף להסכמות הצדדים וסגר את ההליכים התלויים ועומדים.