פסק דין של המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין - המסמך הוא פסק דין של המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין בעניין תביעה של בעל דירה בבית משותף נגד נציגות הבית המשותף. תביעה למתן צו מניעה וצו הצהרתי - התובע טען שהנתבעת ניהלה אסיפת בעלי הדירות בניגוד לדין ולכללי הגינות, וקיבלה החלטות שפוגעות בזכותו. הוא ביקש לבטל את ההחלטות, לערוך אסיפה מחודשת ולחזור לשיטת חישוב קודמת של דמי הניהול. דחיית התביעה על ידי המפקחת - המפקחת דחתה את התביעה וקבעה שהאסיפה נוהלה כדין, שההחלטות התקבלו ברוב הדרוש ושאין פגם בשיטת החישוב החדשה. היא סיבתה את הדחייה בהתבסס על עדויות הצדדים, כתבי הדין והראיות המוצגות. התייחסות לנסיבות המיוחדות של הבית המשותף - המפקחת התייחסה לעובדה שהבית המשותף ידוע גם כגוש 6207 חלקה 877, שהוא מורכב ממספר אגפים וכולל 221 דירות, שייעודן מגורים ומלונאות1. היא גם התייחסה לעובדה שהבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים בשנת 2020 ונרשם לו תקנון מוסכם. מקורות 1. הבית מורכב...