פתרון סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות- גישור ובוררות

גישור ובוררות – אפיקים אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים

 גישור ובוררות הינם 2 אפיקים בהם ניתן להשתמש על מנת ליישב את הסכסוך המשפטי בין הצדדים הניצים. 

מה ההבדלים בין גישור ובוררות ולמה לי לפנות אליהם? המשותף הן להליך הגישורי והן להליך הבוררות הוא היותם הליכים וולונטריים. המשמעות היא ששני הצדדים צריכים להסכים על השתתפות בהליך ובחירת הגורם המגשר/הבורר. יצוין כי הוולונטריות אינה קיימת בכל מקרי הבוררות. לעיתים, מנגנון הבוררות מוסדר כבר מראש בהסכמה מוקדמת של הצדדים. דוגמ': 2 צדדים כורתים חוזה ומסכימים מראש שבמקרה של אי הסכמה הם יפנו להליך בוררות. לעיתים יש הסכמה מוקדמת על זהות הבורר גם כן.

 השונות בין הליכי גישור ובוררות: כפי שצויין לעיל, מנגנון הגישור הוא וולונטרי תמיד ומותנה ברצונם של הצדדים בעוד מנגנון הבוררות יכול שיהיה וולונטרי ויכול שיהיה מכורח הסכם. דמיון נוסף בין ההליכים קשור לדינמיות שלהם: בשני ההליכים אין כפיפות לסדרי דין או דיני ראיות אלא אם הצדדים הסכימו אחרת. כמו כן תוצרים של הליך גישור אינם יכולים לשמש כראיה במידה והגישור לא מצליח וממשיכים להליך שיפוטי רגיל. הסיבה לכך היא הרצון שהגישור יהיה פלטפורמה ל'שיח פתוח' בו בעל דין לא יצטרך לכלכל את צעדיו עקב החשש שדבריו ישמשו כנגדו בעתיד. 

השוני המרכזי בין ההליכים הוא התוצר הסופי: בעוד ההליך הגישור יהיה מוצלח רק במידה ושני הצדדים יסכימו לקבל את הצעת המגשר הליך הבוררות אינו מותנה בהסכמה של הצדדים. למעשה בהליך בוררות ההסכמה תהיה רק לגבי ההשתתפות בהליך (ולעיתים לגבי זהות הבורר) אך לא לגבי התוצאה. החלטת הבורר הינה כמעין החלטה שיפוטית במובן שהיא מחייבת את הצדדים לכבד אותה. קיים שוני גם בין הליך בוררות להליך שיפוטי – הליך שיפוטי הינו ברוב המקרים הליך בר ערעור. במידה ובעל דין סובר כי החלטה שגויה הוא יכול לערער לערכאה מעלה. 

בהליך בוררות החלטה הבורר תהיה לרוב סופית ללא יכולת ערעור. יש לציין כי הצדדים יכולים בהסכמה לקבוע מנגנון בוררות בו כן תהיה אפשרות לערער. הערעור יכול להיות מוגש לצוות בוררים (3 במספר) או בערעור לבית המשפט.

 סמכויות הבורר כמעין שופט עקב העובדה שהחלטת הבורר הינה סופית הרי שתפקודו בהליך יישוב הסכסוך הוא כמעין שופט. לבורר ישנן סמכויות נוספות המקבילות לשיפוט: הבורר יכול לזמן עדים ובמידה ועד לא מתייצב להעיד בבורות הוא יכול לפנות לבימ"ש ע"מ שזה יוציא צו שיפוטי המחייב התייצבות בהליך.

 סיכום הליכי גישור ובוררות הינם פלטפורמה יעילה ליישוב סכסוכים אזרחיים. יתרונות השיטה ברורים: מדובר בהליכים בעלי נגישות גבוה המתבצעים במהירות ומאפשרים לצדדים לפתור את הסכסוך ביניהם ולמצות את זכיותיהם הכספיות. עו"ד בהלול משמש כמגשר ובורר במגוון של הליכים מטעם בית המשפט. עו"ד בהלול בעל הידע והניסיון הנדרש על מנת ליישב את הסכסוך ולהביא לפתרון רצוי לכל הצדדים המעורבים.


אם אתם מצויים בסכסוך בעל אופי משפטי ומעוניינים לפתור אותו במהירות ויעלות פנו עוד היום למשרדנו על מנת להתחיל בהליך גישור מוצלח ואפקטיבי.