אשרות כניסה

המחלקה לליטיגציה אזרחית ומסחרית במשרד  בראשות עוה"ד ציון בהלול מטפלת במאות תיקים משלל התחומים במשפט האזרחי והמסחרי בבתי המשפט השונים למחלקה הצלחה מוכחת  של למעלה מ 90% בניהול תיקים שהגיעו לסיום בין אם בהסכם פשרה (לאחר בחינת סיכוי סיכון) או עד לכדי פס"ד מנומק. (הנתונים ניתנים לבדיקה במערכת "נט המשפט" ו/או "תולעת המשפט).  המחלקה מתמחה  באומנות הליטיגציה ובשיטות חקירה של עדים/מומחים  בדרך הייחודית והאסרטיבית המאפיינת את עו"ד ציון בהלול. כתבי טענות שנכתבו ע"י המחלקה מפורסמים באתר המשפטי "נבו"  ובאתרים נוספים ומשמשים כדוגמא ומודל לחיקוי לעורכי דין אחרים..... ועוד..  לצפייה בחלק מפסקי הדין

לקביעת פגישה אישית לבחינת אפשרות ייצוג עם עו"ד ציון בהלול 0547799000 או דרך הטופס כל התדיינות משפטית דורשת בקיאות בסדרי הדין. ניתן לציין מספר שלבים נחוצים לטיפול בתביעות משפטיות 

 • שלב מקדמי - החלטה האם לגשת לתביעה משפטית וייעוץ ראשוני בעניין האפשרויות הפתוחות בפני הלקוח
 • שלב מקדמי – קביעת סדר הדין המתאים והערכאה השיפוטית המתאימה לנושא שבמחלוקת
 • שלב מקדמי – החלטה האם יש צורך בבקשות מיוחדות – צו מניעה; צו עשה; עיקול, עיכוב יציאה מן הארץ, ועוד (צווי מניעה רלוונטיים על פי רוב בסכסוכים בענייני קניין רוחני)
 • ניסוח מכתב התראה בעניין כוונת הלקוח למצות זכויותיו המשפטיות בבית המשפט
 • הכנת כתב טענות מתאים (תביעה/ הגנה)
 • כתב הטענות מוגש הן לבית המשפט והן לצד שכנגד
 • קבלת מועד לדיון בפני בית המשפט
 • במידה שהוגשה בקשה מיוחדת – הופעה בדיון בעניין הבקשה
 • התכתבויות בעניין גילוי מסמכים והחלפת מסמכים עם הצד שכנגד
 • במקרים מתאימים – הכנת שאלונים לצד שכנגד ומענה לשאלונים שהוצגו על ידי הצד שכנגד
 • הופעה בדיון מקדמי בבית המשפט (קדם משפט)
 • הכנת תצהירי עדות ראשית עבור כל העדים הרלוונטיים למשפט
 • הגשת התצהירים לבית המשפט ולצד שכנגד
 • קבלת מועד לדיון הוכחות בבית המשפט
 • הכנה לדיון – פגישת עורך הדין עם כל העדים והכנתם לקראת חקירה
 • הופעה בדיון הוכחות וניהול חקירות עדים
 •  שלב הסיכומים בעל פה (בפני בית המשפט) או בכתב (בהגשת כתב סיכומים לבית המשפט)
 • מתן החלטה או פסק דין על ידי בית המשפט


פסק דין מזרחי תביעה ................