שרותי ליטיגציה אזרחית ומסחרית למשרדי עורכי דין

המחלקה למתן שירותי ליטיגציה לעורכי דין במשרד ZRB מספקת שרותי תמיכה למשרדי עורכי דין בתחום הליטיגציה האזרחית. צוות מנוסה ובעל ניסיון רב בהופעה בבתי המשפט יסייע למקסם את ההופעה בפני בית המשפט ובניסוח מיטיבי של כתבי טענות. אין הכוונה להחליף את המייצגים הנוכחיים אלא לסייע להם להביא את התוצאה המיטבית בשמירה על אינטרס המייצג

כל התדיינות משפטית דורשת בקיאות בסדרי הדין. ניתן לציין מספר שלבים נחוצים לטיפול בתביעות משפטיות בישראל:


 • שלב מקדמי - החלטה האם לגשת לתביעה משפטית וייעוץ ראשוני בעניין האפשרויות הפתוחות בפני הלקוח
 • שלב מקדמי – קביעת סדר הדין המתאים והערכאה השיפוטית המתאימה לנושא שבמחלוקת
 • שלב מקדמי – החלטה האם יש צורך בבקשות מיוחדות – צו מניעה; צו עשה; עיקול, עיכוב יציאה מן הארץ, ועוד (צווי מניעה רלוונטיים על פי רוב בסכסוכים בענייני קניין רוחני)
 • ניסוח מכתב התראה בעניין כוונת הלקוח למצות זכויותיו המשפטיות בבית המשפט
 • הכנת כתב טענות מתאים (תביעה/ הגנה)
 • כתב הטענות מוגש הן לבית המשפט והן לצד שכנגד
 • קבלת מועד לדיון בפני בית המשפט
 • במידה שהוגשה בקשה מיוחדת – הופעה בדיון בעניין הבקשה
 • התכתבויות בעניין גילוי מסמכים והחלפת מסמכים עם הצד שכנגד
 • במקרים מתאימים – הכנת שאלונים לצד שכנגד ומענה לשאלונים שהוצגו על ידי הצד שכנגד
 • הופעה בדיון מקדמי בבית המשפט (קדם משפט)
 • הכנת תצהירי עדות ראשית עבור כל העדים הרלוונטיים למשפט
 • הגשת התצהירים לבית המשפט ולצד שכנגד
 • קבלת מועד לדיון הוכחות בבית המשפט
 • הכנה לדיון – פגישת עורך הדין עם כל העדים והכנתם לקראת חקירה
 • הופעה בדיון הוכחות וניהול חקירות עדים
 •  שלב הסיכומים בעל פה (בפני בית המשפט) או בכתב (בהגשת כתב סיכומים לבית המשפט)
 • מתן החלטה או פסק דין על ידי בית המשפטפסק דין מזרחי תביעה ................